Thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2021 của Trường ĐHNN 20-10-2021

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2021 số  1606/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 15/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học (kế hoạch này thay thế cho kế hoạch số 564/KH-ĐHNN ký ngày 05/08/2021), gồm các chuyên ngành:

- Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

- Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Trung Quốc

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi tại Website: http://hucfl.edu.vn/, mục Đào tạo/Thông báo/Sau đại học


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 4.263
Tổng số lượt truy cập: 13.742.690