Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2024 12-05-2023

Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

- Sinh viên năm 1, 2 của năm học 2022-2023.

2. Yêu cầu:  Đề tài phải có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù của đơn vị: Ngôn ngữ, văn hóa và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa, liên văn hóa, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy và các chủ đề lĩnh vực liên quan.

3. Ưu tiên: Các đề tài có tính khả thi và áp dụng thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, quản lý tại đơn vị, sản phẩm nghiên cứu có đăng ký ở các tạp chí chuyên ngành; Các đề tài liên khoa, liên ngành; Đề tài triển khai theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).

4. Phân giao chỉ tiêu:

Đơn vị

Đề tài Cán bộ, giảng viên

Đề tài Sinh viên, HVCH

Tổng cộng

Khoa Tiếng Anh

04

12

16

Khoa TACN

03

0

03

Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga

02

04

06

Khoa Tiếng Trung

02

05

07

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

02

03

05

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

01

02

03

Khoa Việt Nam học

02

02

04

Khoa Quốc tế học

01

02

03

Các phòng, ban chức năng

03

0

03

Tổng cộng

20

32

52

Lưu ýĐề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp cơ sở do sinh viên, học viên sau đại học làm chủ nhiệm đề tài không trùng lặp với đề tài Khóa luận Tốt nghiệp, đề tài luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.

5. Kinh phí hỗ trợ cho đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024:

- Đề tài của sinh viên, học viên cao học: 5.000.000-9.000.000 đồng/đề tài.

- Đề tài của cán bộ - giảng viên: 10.000.000-15.000.000 đồng/ đề tài.

6. Trình tự đăng ký và xét tuyển:

- Các cá nhân nộp Mẫu 2: Phiếu đề xuất của cá nhân (đính kèm) về các đơn vị.

- Các đơn vị tổng hợp, nộp bản cứng và bản mềm Mẫu 4: Bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị (đính kèm) và Mẫu 2: Phiếu đề xuất của cá nhân về Phòng KH,CN&HTQT qua email  thidhnn2012@hueuni.edu.vn (CV. Ngô Thị Minh Thi phụ trách) chậm nhất ngày 26/07/2023.

Lưu ý:

- Đối với đề tài KH&CN do sinh viên chủ trì, cán bộ - giảng viên nhận hướng dẫn phải có ít nhất 01 đề tài KH&CN cấp cơ sở đã được nghiệm thu hoặc 01 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí có uy tín.

- Các cá nhân có đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024 được Trường duyệt mới có thể đăng ký Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024.

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi Công văn này đến cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học trong đơn vị và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ này đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ CV. Ngô Thị Minh Thi qua SĐT: 0234.3.830.722; Email: thidhnn2012@hueuni.edu.vn.

Trân trọng./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 594
Tổng số lượt truy cập: 13.852.323