Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024 27-07-2023

Đối tượng đăng ký và chỉ tiêu theo các đơn vị

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

- Sinh viên năm 1, 2 của năm học 2022-2023.

Lưu ýĐề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp cơ sở do sinh viên, học viên sau Đại học làm chủ nhiệm đề tài không trùng lặp với đề tài Khóa luận Tốt nghiệp, đề tài luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.

Bảng phân bổ chỉ tiêu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2024 cho các đơn vị

 

Đơn vị

Đề tài Cán bộ, giảng viên

Đề tài Sinh viên, HVCH

Tổng cộng

Khoa Tiếng Anh

04

12

16

Khoa TACN

03

0

03

Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga

02

04

06

Khoa Tiếng Trung

02

05

07

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

02

03

05

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

01

02

03

Khoa Việt Nam học

02

02

04

Khoa Quốc tế học

01

02

03

Các phòng, ban chức năng

03

0

03

Tổng cộng

20

32

52

 

Kinh phí hỗ trợ

- Đề tài của sinh viên, học viên cao học: 5.000.000 - 9.000.000 đồng/đề tài.

- Đề tài của cán bộ - giảng viên: 10.000.000 - 15.000.000 đồng/ đề tài.     

 Lưu ý: Các cá nhân có đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024 được Trường duyệt mới có thể đăng ký Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024.

- Các cá nhân nộp Mẫu 2: Phiếu đề xuất của cá nhân về các đơn vị.
- Các đơn vị tổng hợp, nộp bản cứng và bản mềm Mẫu 2: Phiếu đề xuất của cá nhân  và Mẫu 4: Bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị về Phòng KH,CN&HTQT qua email  thidhnn2012@hueuni.edu.vn (CV. Ngô Thị Minh Thi phụ trách) muộn nhất ngày 14.8.2023.
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 748
Tổng số lượt truy cập: 13.852.467