Thông báo tổ chức Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX 16-08-2023

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2023.

1. Mục tiêu Hội thảo

- Tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.

- Tạo điều kiện kết nối và tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

2. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm sau:

- Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng;

- Biên phiên dịch và đào tạo biên phiên dịch;

- Các khía cạnh và xu hướng nghiên cứu trong giảng dạy ngôn/ngoại ngữ;

- Yếu tố văn hóa và liên văn hóa trong giao tiếp và dạy ngôn/ngoại ngữ;

- Kiểm tra đánh giá ngôn/ngoại ngữ;

- Phát triển chuyên môn nghiệp vụ;

- Tư duy phản biện trong dạy và học ngôn/ngoại ngữ;

- Các vấn đề trong dạy và học ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông.

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Hội thảo sẽ diễn ra vào 24-25/11/2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế. 

5. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 31/8/2023.

- Thông báo kết quả phản biện: Trước ngày 31/10/2023.

Gửi báo cáo toàn văn tại:  https://tinyurl.com/bctvln9

Thời hạn đăng ký tham dự: 01/10/2023.

Đăng ký tại: https://tinyurl.com/tdln9

Thời lượng báo cáo: 20 phút/1 báo cáo

Tham luận gửi về Hội thảo là nghiên cứu chưa từng được công bố ở bất kỳ Hội thảo hay Tạp chí khoa học nào.

6. Phí phản biện và phí tham dự

- Phí phản biện: 800.000 VND (Chuyển khoản).

Trong đó, tác giả gửi bài là cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng nộp 50% phí phản biện theo quy định, cụ thể là: 400.000 VNĐ/bài.

- Phí tham dự (giảo lao, ăn trưa và tài liệu hội thảo): 400.000 VND (Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày tổ chức Hội thảo).

Trong đó, người tham dự là cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế được miễn phí tham dự; người tham dự là cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng được nộp 50% phí tham dự theo quy định, cụ thể là: 200.000 VNĐ/người.

- Lệ phí xin chuyển khoản theo thông tin tài khoản:

Tên Tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

Số tài khoản: 122000014732

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Nội dung chuyển khoản:                      

“Họ và tên –Đơn vị công tác-Phí phản biện LN9-email” hoặc            

“Họ và tên –Đơn vị công tác -Phí tham dự LN9-email”

Người thực hiện chuyển khoản vào buổi sáng từ 8h00 đến 10h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30, không  chuyển khoản vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.

Kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham dự hội thảo do các đại biểu hoặc cơ quan cử đi tự thu xếp.

Lưu ý:

- Tiến hành đăng ký gửi báo cáo và đăng ký tham dự ở hai đường dẫn riêng biệt (tại mục 5 ở trên).

- Phí phản biện không trả lại cho tác giả ngay cả trong trường hợp bản thảo không được chấp nhận đăng.

- Một tác giả có thể có đóng góp nhiều bài báo khoa học cho Hội thảo, nhưng chỉ được là tác giả chính của 01 (một) bài.

- Thời hạn nộp phí phản biện là vào ngày nộp bài toàn văn, tức là trước ngày 31/8/2023. Thời hạn nộp phí tham dự trước ngày 24/11/2023.

7. Kỷ yếu Hội thảo

Các báo cáo nghiên cứu (research paper) toàn văn có kết quả phản biện tốt, được Hội đồng biên tập đánh giá cao sẽ được chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN hoặc Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa thuộc Danh mục tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm. Lưu ý: những bài Tổng quan (Review) sẽ không được duyệt đăng Kỷ yếu.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi báo cáo toàn văn về Ban Tổ chức Hội thảo thông qua Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế theo địa chỉ e-mail: dhnn_hoithao@hueuni.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 0234.3.830.722.

Trân trọng./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     TBLN9._3.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 977
Tổng số lượt truy cập: 13.852.220