Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2023 26-06-2023

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2022-2023 và chào mừng kỷ niệm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác quốc tế (KH,CN&HTQT) có kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2023.

1. Mục đích Hội nghị

- Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên năm học 2022-2023 và đề ra phương hướng hoạt động NCKH sinh viên cho năm học 2023-2024.

- Giới thiệu một số báo cáo đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2022 của sinh viên đã nghiệm thu với kết quả tốt.

- Trao Quyết định và khen thưởng cho các sinh viên có thành tích trong hoạt động NCKH.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8:00, ngày 8 tháng 7 năm 2023 (Thứ Bảy)

- Địa điểm:  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

3.  Thành phần tham dự

- Lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo các Phòng, đại diện lãnh đạo và trợ lý khoa học các Khoa;

- Sinh viên đang thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2022 và năm 2023;

- Cán bộ - giảng viên Trường;

- Đại diện sinh viên các Khoa, học viên cao học.

Số lượng phân bổ:

Khoa Tiếng Anh: 85 SV;

Khoa Tiếng Pháp-Tiếng Nga: 30 SV;

Khoa Tiếng Trung: 80 SV;                     

Khoa NN&VH Nhật Bản: 40 SV;   

Khoa Quốc tế học: 20 SV;

Khoa Việt Nam học: 20 SV;

Học viên cao học: 20 HV;

Khoa NN&VH Hàn Quốc: 20 SV;

4. Nội dung Hội nghị

Chương trình Hội nghị gồm 03 phần:

  4.1. Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022-2023

Báo cáo tổng kết về các hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022-2023 và phương hướng hoạt động NCKH sinh viên cho năm học 2023-2024.

4.2. Báo cáo các đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2022

- Báo cáo đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2022 đã nghiệm thu (dự kiến 5 báo cáo).

- Thời gian cho mỗi báo cáo: tối đa 20 phút (15 phút báo cáo + 05 phút thảo luận).

4.3. Tặng thưởng cho sinh viên có thành tích trong NCKH

Tặng thưởng cho sinh viên có thành tích trong “Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học”.

5. Thời hạn đăng ký

Các Khoa tổng hợp và nộp danh sách tham dự (bản giấy và file) về Phòng KH,CN&HTQT qua địa chỉ email: dhnn_hoithao@hueuni.edu.vn - số điện thoại: 02343.830.722 trước ngày 30/6/2023.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn này./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 441
Tổng số lượt truy cập: 13.852.400