Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Huỳnh Thị Long Hà 18-03-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Long Hà

Ngành:    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số:    9140111

Tên đề tài luận án tiến sĩ: 

Explicit reading strategy instruction for vietnamese non-english major tertiary students

Thời gian:         14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2023

Địa điểm:          Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Trân trọng kính mời quý vị có quan tâm tham dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 533
Tổng số lượt truy cập: 13.852.200