Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Ngọc Uyên 18-03-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Uyên

Ngành:    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số:    9140111

Tên đề tài luận án tiến sĩ: 

Maintaining english language proficiency: the case of upper secondary school teachers in central highland of Vietnam

Thời gian:         8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2023

Địa điểm:          Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Trân trọng kính mời quý vị có quan tâm tham dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 539
Tổng số lượt truy cập: 13.852.167