Thông báo công khai thông tin luận án của NCS Võ Thúy Linh 26-08-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Võ Thúy Linh
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: EFL teachers’ and students’ readiness for M-learning: A mixed methods study
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 102
Tổng số lượt xem trang này: 775
Tổng số lượt truy cập: 15.153.684