Thông báo kế hoạch tổ chức khóa học GDQP-AN cho sinh viên Khóa 18 27-12-2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) – Đại học Huế năm học 2022-2023, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Khóa 18, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

1.1. Đợt 1: từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/3/2023 bao gồm sinh viên các Khoa: Tiếng Anh, Tiếng Pháp – Tiếng Nga, Tiếng Trung, Việt Nam học và Quốc tế học.

1.2. Đợt 2: từ ngày 06/3/2023 đến ngày 09/4/2023 bao gồm sinh viên hai Khoa: Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

1.3. Tập trung: Sinh viên học các đợt tập trung lúc 07h00 vào ngày đầu của khóa học để làm các thủ tục nhập học theo quy định của Trung tâm.

2. Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế, số 161 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Đối tượng: Sinh viên Khóa 18.

Trên cơ sở thông tin sinh viên (họ tên, lớp, ngày sinh, nơi sinh, mã sinh viên) Trường đề nghị lớp trưởng các lớp yêu cầu sinh viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân (trong file đính kèm), những trường hợp có sai sót liên hệ Phòng Công tác sinh viên gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang, sđt: 0768.567.990 để chỉnh sửa, hạn cuối ngày 03/01/2023.

4. Phương tiện đi lại: Tự túc

5. Kinh Phí: Xem chi tiết tại thông báo nộp kinh phí môn học GDQPAN (file đính kèm).

6. Lưu ý:

- Sinh viên được mượn quân trang, tài sản, trang thiết bị của Trung tâm, sinh viên phải chịu trách nhiệm thanh toán các tài sản do mình làm hỏng, mất theo quy định Trung tâm.

- Đối với sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN ở bậc học Cao đẳng (CĐ): Những trường hợp này sẽ học thêm học phần bổ sung theo quy định của Trung tâm; khi đi tập trung đề nghị đem theo chứng chỉ GDQP-AN để Trung tâm kiểm tra, đối chiếu.

- Đối với sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN ở bậc học Đại học (ĐH): Đề nghị đem bản chính và bản photo (không cần công chứng) đến Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế trong ngày tập trung để kiểm tra, đối chiếu (đây là công việc bắt buộc).

- Những sinh viên không tham gia đợt học chính khóa này đề nghị làm đơn (theo mẫu đính kèm) và có minh chứng cụ thể, nộp về Phòng Công tác sinh viên cho chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang, hạn cuối ngày 03/01/2023.

Trường đề nghị lãnh đạo các khoa, trợ lý công tác sinh viên và ban cán sự các lớp truyền thống Khóa 18 triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     THONG_BAO.rar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 1.461
Tổng số lượt truy cập: 13.532.864