Thông báo nhận khen thưởng trong tuyển sinh đại học năm 2022 và khen thưởng năm học 2021-2022 14-11-2022

Vừa qua, Trường đã công bố các quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về sinh viên đạt các danh hiệu sau:

- Sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

- Sinh viên đạt điểm cao nhất toàn Trường theo phương thức xét tuyển học bạ;

- Sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Ngành đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

- Sinh viên đạt điểm cao nhất Ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển học bạ;

- Sinh viên đạt điểm cao nhất Ngành đào tạo theo phương thức tuyển sinh riêng;

- Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” năm học 2021-2022;

- Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” năm học 2021-2022;

Tất cả các quyết định khen thưởng đã được đăng tải lên website của Trường tại:

https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-cac-quyet-dinh-khen-thuong-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-va-khen-thuong-sinh-vien-dat-danh-hieu-nam-hoc-2021-2022

Nay, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Thông báo cho Trợ lý Công tác sinh viên đến Phòng Công tác sinh viên nhận giấy khen và danh sách ký nhận (gặp chuyên viên  Nguyễn Văn Hậu). Thời gian nhận giấy khen: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 17/11/2022.

2. Thông báo cho sinh viên đạt các danh hiệu biết tiền khen thưởng sẽ được Trường chuyển vào tài khoản cá nhân của sinh viên chậm nhất đến ngày 18/11/2022.

3. Thời gian sinh viên nhận giấy khen tại các khoa từ ngày 21/11/2022 đến ngày 02/12/2022.

Kính đề nghị lãnh đạo các khoa quan tâm thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 1.789
Tổng số lượt truy cập: 13.742.600