Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Long Hà. 24-02-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Long Hà 
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: Explicit reading strategy instruction for vietnamese non-english major tertiary students
Xin vui lòng xem các file đính kèm !
Trân trọng !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 640
Tổng số lượt truy cập: 13.742.608