Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 2018 - 2020 06-12-2020

HUFL-Nhằm đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu của các học viên sau hai năm học tập, ngày (05/12), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 27 học viên khóa 2018 - 2020 với hai chuyên ngành “Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh và Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu”.

 

Tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung – Hiệu Trưởng gửi lời cảm ơn cho sự đóng góp quý báu của các nhà khoa học đã nhiệt tình trong giảng dạy, hướng dẫn, phản biện cho các học viên. Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh rằng Trường Ngoại ngữ, Đại học Huế luôn xác định công tác đào tạo sau đại học mũi nhọn mang tầm chiến lược. Vì vậy, đào tạo sau đại học quy tụ sự đầu tư tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ các nhà quản lý, các nhà khoa học, các thầy cô uy tín trong chuyên môn và trong học thuật.

 

 

Hội đồng đánh giá rất cao sự chuẩn bị, đầu tư của các học viên, các Luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài. Thành công của đợt bảo vệ tiếp tục khẳng định chất lượng chương trình đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của các học viên trên con đường học tập, nghiên cứu và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai để áp dụng các kiến thức đã được đào tạo, nghiên cứu vào thực tiễn, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác của mình, cũng như đóng góp phần xây dựng và khẳng định đào tạo của Trường Ngoại ngữ, Đại học Huế cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ chất lượng có uy tín.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 1.982
Tổng số lượt truy cập: 11.401.124