Thông tin luận án của NCS Võ Nguyễn Dạ Thảo 15-10-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Võ Nguyên Dạ Thảo
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: An investigation into EFL teachers’ and students’ perspective on factors influencing oral fluency in the context of the university in Vietnam
Xin vui lòng xem các file đính kèm !
Trân trọng !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 534
Tổng số lượt truy cập: 13.532.178