Tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 04-10-2018

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2018 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được của công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. (Xem chi tiết file đính kèm)

 

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.618
Tổng số lượt truy cập: 11.401.174