Nổ lực số hóa các nguồn học liệu tại HUFLIS 10-01-2024

HUFLIS - Giáo dục đào tạo là một trong 8 lĩnh vực cần được ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chuyển đổi số. Theo Quyết định số 749, ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, chuyển đổi số là điều kiện tất yếu để xây dựng trường học thông minh trong thời đại 4.0.

Trong những năm qua, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (HUFLIS) đã tích cực nỗ lực số hóa trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, đặc biệt trong việc quản lý nhiều nguồn học liệu để giúp người học tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Với quy mô đào tạo hàng năm hơn 7 nghìn sinh viên và học viên chính quy cùng với hàng ngàn sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Huế, HUFLIS đã và đang thực hiện tốt chuyển đổi số (CĐS) để góp phần triển khai thành công Chương trình CĐS quốc gia, đóng góp cho nền kinh tế số, xã hội số và hình thành quốc gia số.

Nhà trường rất quan tâm và xác định CĐS là khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng cần chú trọng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trên công nghệ số, việc dạy học sẽ được triển khai một cách khoa học hơn, hiệu quả hơn. Các hoạt động dạy học không chỉ bó hẹp ở không gian lớp học truyền thống mà có thể học mọi lúc, mọi nơi qua môi trường số. Người học có thể truy cập vào các nguồn học liệu này thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến của Trường (LMS). Ngoài ra, trong năm 2023, HUFLIS đã số hoá các nguồn học liệu phục vụ các khoá bồi dưỡng trực tuyến cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp, đồng thời tăng cường các nguồn học liệu số nhằm chuẩn bị cho việc hỗ trợ sinh viên ngoại ngữ không chuyên tự học một cách chủ động, và chuẩn bị hiệu quả cho các hoạt động kiểm tra đánh giá ngoại ngữ không chuyên.

Dự kiến trong năm 2024, HUFLIS sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động bồi dưỡng trực tuyến, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực ngôn ngữ, năng lực sư phạm, và cả năng lực nghiên cứu cho giáo viên phổ thông. Chất lượng giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên toàn Đại học Huế cũng được nâng cao và hứa hẹn mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo và nhu cầu của người học trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Một số hình ảnh của giảng viên tham gia số hoá nguồn học liệu.

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 473
Tổng số lượt truy cập: 13.852.547