Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 09-09-2023

HUFLIS- Sáng ngày 08/09/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng khai mạc khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Chu kỳ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Đoàn khảo sát đã tiến hành kiểm tra minh chứng và Khảo sát một số địa điểm (phòng làm việc,  phòng phỏng vấn, phòng học, thư viện, phòng máy tính, ký túc xá, nhà tập thể thao…)

Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm túc và thận trọng, đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá cao Báo cáo tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá Nhà trường, bên cạnh đó Nhà trường cần bổ sung  một số minh chứng và chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ cho đợt đánh giá chính thức trong thời gian tới.

Hai bên đã thống nhất tổng kết, đánh giá kết quả của chương trình làm việc và ký biên bản ghi nhớ sau khi khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Chu kỳ 2 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Một số hình ảnh của khảo sát sơ bộ

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 134
Tổng số lượt xem trang này: 669
Tổng số lượt truy cập: 13.532.649