Thông báo tuyển sinh cao học năm 2023 01-02-2023

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023 số 71/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 27/01/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

3. Ngôn ngữ Anh

4. Ngôn ngữ Trung Quốc

Điểm mới: Đại học Huế không xét điều kiện ngoại ngữ thứ hai đối với các ngành đào tạo ngoại ngữ.

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi file đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ chuyên viên phụ trách Nguyễn Thị Hải Yến. Số điện thoại: 0978306302


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 43.752
Tổng số lượt truy cập: 15.153.697