Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2023 30-01-2023

Căn cứ Thông báo số 72/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 27/01/2023 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành như sau:

1. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu. 

Điểm mới: Đại học Huế không yêu cầu điều kiện ngoại ngữ thứ 2 đối với tuyển sinh ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh. 

Ứng viên xem thông báo toàn văn và download biểu mẫu hồ sơ dự tuyển tại các file đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ chuyên viên phụ trách Hoàng Thị Hoài Phương, Email: hthphuong@hueuni.edu.vn

Số điện thoại: 0934912129. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 2.706
Tổng số lượt truy cập: 13.532.436