Thông báo tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 2020-2022 24-11-2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2020-2022.

Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

Thời gian: Cả ngày thứ bảy, ngày 10/12/2022

Hính thức tổ chức: trực tiếp

Địa điểm: Tần 3, Nhà học chuyên ngành, Trường ĐHNN Huế

Trường kính thông báo đến Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên được biết (Đính kèm lịch bảo vệ)

Trân trọng thông báo!

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 126
Tổng số lượt xem trang này: 679
Tổng số lượt truy cập: 15.154.332