Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ III năm 2017 23-11-2017

Với mục tiêu trao đổi, chia sẽ thông tin nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ và kết nối các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, các khoa, giữa các trường đại học và viện nghiên cứu.

 

TS Bảo Khâm, Hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHH phát biểu khai mạc

 

Ngày 22/11/2017 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ III. Hội thảo đã thu hơn 100 bài nghiên cứu, báo cáo của 28 trường CĐ, ĐH và viện nghiên cứu đến từ các tỉnh thành trong cả nước với 8 chủ đề chính: Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng; Ngôn ngữ tâm lý học; Ngôn ngữ học khối liệu; Phương pháp giảng dạy ngôn/ngoại ngữ; Đánh giá và phát triển tài liệu giảng dạy ngôn/ngoại ngữ; Chuẩn đầu ra trong đào tạo, giảng dạy ngôn/ngoại ngữ; Giao tiếp liên văn hóa; Kiểm tra đánh giá ngôn/ngoại ngữ; Biên phiên dịch và đào tạo Biên phiên dịch; Ứng dụng CNTT vào giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ. Hội thảo là cơ hội để tạo diễn đàn trao đổi thông tin khoa học, báo cáo kết quả về nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ. Đặc biệt là tạo cơ hội để thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, nhóm nghiên cứu để kết nối các cơ sở giáo dục, nghiên cứu trong cả nước.

Một số hình ảnh tại hội thảo

 

Tặng hoa chúc mừng các đơn vị đồng tổ chức

 

 

 

Báo viên tại các chuyên đề

ĐHNN


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 2.393
Tổng số lượt truy cập: 13.742.717