Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI năm 2020 30-11-2020

HUFL- Ngày 27-28/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI. 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học giảng viên của các trường đại học và viện nghiên cứu chia sẻ thông tin, đường hướng nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ. Hội thảo cũng là nơi kết nối các nhóm nghiên cứu liên ngành, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu với các nghiên cứu sinh và học viên cao học.

 

 

Hội thảo đã thu hút gần 100 bài nghiên cứu, báo cáo đến từ 18 trường CĐ, ĐH và viện nghiên cứu trong cả nước. Nội dung báo cáo Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính như: Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng; Phương pháp giảng dạy ngôn/ngoại ngữ; Đánh giá và phát triển tài liệu giảng dạy ngôn/ngoại ngữ; Chuẩn đầu ra trong đào tạo, giảng dạy ngôn/ngoại ngữ; Giao tiếp liên văn hóa; Kiểm tra đánh giá ngôn/ngoại ngữ; Biên phiên dịch và đào tạo Biên phiên dịch; Ứng dụng CNTT vào giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ.

Một số hình ảnh báo cáo tại các tiểu ban

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.335
Tổng số lượt truy cập: 12.711.738