Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ IV 03-06-2020

HU-UFL-Trong hai ngày, 02 và 03 tháng 06, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Đại hội có 132 đảng viên của Đảng bộ được triệu tập tham dự Đại hội.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Đại học Huế đến dự và chỉ đạo Đại hội, các đồng chí trong Tổ công tác Đảng ủy Đại học Huế; các đồng chí đại diện cho Ban chấp hành đảng bộ các Trường, Cơ quan, Trung tâm trực thuộc Đại học Huế; các đồng chí nguyên BCH Đảng bộ, nguyên lãnh đạo Trường qua các thời kỳ và 132 Đảng viên toàn Đảng bộ nhà trường.

Đại hội tập trung đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế và đề ra phương hướng cụ thể nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng Bộ Trường Đại học Ngoại ngữ đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường đạt được một số kết quả quan trọng, tạo bước chuyển biến mới trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Trường trong khu vực và cả nước, tiếp tục đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tiếp tục quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đại hội lần thứ IV đã  đề ra phương châm chỉ đạo là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động và sáng tạo, phấn đấu xây dựng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu có chất lượng và uy tín cao trong nước, trong khu vực và quốc tế, góp phần đưa Đại học Huế thành Đại học quốc gia.

 

Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi đối với các tổ chức đoàn thể để tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, các phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Với kết quả trong công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đã từng bước khẳng định sự cam kết về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với xã hội.

 

Công tác nghiên cứu khoa học là tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo, trong thời gian qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo quốc tế, đi sát nhu cầu thực tế, triển vọng ứng dụng vào dạy học, cho thấy năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, viên chức Trường được nâng lên đáng kể.

 

Song song đó, BCH Đảng bộ khóa III thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan về thực trạng những hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ trong sạch vững mạnh và xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận đánh giá, nhận xét những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua đồng thời đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của nhiệm kỳ tới, phấn đấu không ngừng mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn thể Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ trong nhiệm kỳ qua, thống nhất với nội dung báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa III, đánh giá về nội dung trong báo cáo chính trị khá đầy đủ về công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề nghị Đảng bộ trường cần tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong đó tập trung chủ yếu cơ bản các nội dung: Tiếp tục khẳng định vị thế của cơ sở giáo dục Đại học, vai trò, vị trí của Trường đối với Đề án ngoại ngữ Quốc gia; Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là số lượng Tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên của Nhà trường; Tiếp tục duy trì và đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng các ngành, ngôn ngữ đào tạo; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào dạy học, kiểm tra đánh giá, thực sự công nghệ hóa trong quản lý đại học.

 

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, ý kiến của các tổ chức đoàn thể và đại diện các chi bộ. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết và chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đoàn thể với 05 nhóm chỉ tiêu và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ.

 

Đại hội tập trung nghiêm túc xem xét, thảo luận quyết định về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng của Đề án công tác nhân sự BCH Đảng bộ nhà trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Đại học Huế. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế gồm 15 đồng chí trong đó 01 đồng chí dự khuyết. Đại hội đã lấy ý kiến của Đảng viên về chức danh Bí thư cho Ban chấp hành khóa IV, tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH khóa IV đã bầu Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự tập trung của trí tuệ, sáng tạo, kêu gọi toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên toàn trường phát huy truyền thống của mình “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Hội nhập” vượt qua những khó khăn, thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội đề ra.

 

Một số hình ảnh của Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 2.560
Tổng số lượt truy cập: 13.852.301