Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2023 16-07-2023

HUFLIS - Sáng ngày 15/07/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2023 nhằm đánh giá kết quả công tác cố vấn học tập trong thời gian vừa qua, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế trong công tác cố vấn học tập, nhằm cải tiến chất lượng hoạt động, tạo ra những giá trị mới cho hoạt động tư vấn người học trong thời gian tới.

 

Công tác cố vấn học tập là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, là cầu nối giữa Nhà trường và sinh viên, giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng của mình trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Công tác cố vấn học tập bao gồm các hoạt động như: tư vấn cá nhân, đưa ra các phương pháp học tập hiệu quả, cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khóa, tư vấn về sức khỏe tâm lý cũng như định hướng để sinh viên phát triển bền vững theo chiến lược phát triển của HUFLIS hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Hoạt động hỗ trợ, tư vấn người học là hoạt động rất quan trọng là cầu nối giữa người học và nhà quản lý, giữa Doanh nghiệp và sinh viên, đây cũng là hoạt động trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng học tập, phục vụ hỗ trợ chăm sóc người học. Năm học 2023 – 2024 Nhà trường sẽ chú trọng thực hiện 04 nội dung sau:

“Cải tiến công tác hoạt động của cố vấn học tập (CVHT) bằng cách tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, chuyên viên làm công CVHT ở các đơn vị; Ứng dụng triệt để CNTT vào công tác CVHT để đẩy nhanh và hiệu quả, xây dựng hệ thống 1 cửa trực tuyến để kết nối thường xuyên liên tục và có hiệu quả; Cần điều chỉnh và thay đổi về việc phân bổ nguồn lực và chế độ đãi ngộ, có tổng kết đánh giá, ghi nhận cho cán bộ làm công tác CVHT; tổng hợp ý kiến và các đánh giá về các văn bản, quy trình, hướng dẫn phục vụ công tác CVHT để kịp thời điều chỉnh phù hợp có hiệu quả”.

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 786
Tổng số lượt truy cập: 15.153.962