Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành” 03-08-2023

HUFLIS - Ngày (03/08) Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành” được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt với sự phối hợp tổ chức của 04 trường (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Trường Đại học Đà Lạt).

 

Tại hội thảo, đại biểu của các trường đại học đã trình bày các tham luận như; Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành; Chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; Đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành; Nâng cao hiệu quả học tập học phần “thực tế giữa khóa” cho sinh viên ngành Việt Nam học; Đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành: cơ hội và thách thức: Một số vấn đề giảng dạy Việt Nam học trong các trường phổ thông thuộc hệ thống giáo dục Vinschool hiện nay...

 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có 15 tham luận gửi đến Hội thảo và được biên tập, in trong Kỷ yếu Hội thảo của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban Tổ chức Hội thảo đã chọn 01 báo cáo trình bày ở phiên toàn thể (Tham luận của TS. Hồ Viết Hoàng. Trưởng Khoa Việt Nam học và nhóm tác giả), 03 báo cáo trình bày trong các tiểu ban (Tham luận của TS. Lê Lâm Thi, TS. Liêu Thị Thanh Nhàn và ThS. Phạm Thị Liễu Trang).

Hội thảo là diễn đàn giao lưu học thuật giữa các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục đại học, mở ra xu thế liên kết trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học, giảng dạy tiếng Việt trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời hướng đến những vấn đề cốt lõi nhằm tiếp tục hoàn thiện khung chương trình đào tạo, bộ công cụ lý thuyết của ngành học và thúc đẩy kết nối mạng lưới nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học trong nước và thế giới./.

 

Trước đó, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có buổi ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với 03 trường đồng tổ chức hội thảo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như tăng cường phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng trên các lĩnh vực Khoa học xã hội.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 950
Tổng số lượt truy cập: 13.852.364