Sinh viên khoa Tiếng Anh và Quốc tế học tham gia chương trình thực tập tại các Trường ở Thái Lan 10-07-2023

HUFLIS - Vào đầu tháng 7/2023, các nhóm sinh viên thuộc Khoa Quốc tế học và Khoa tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã được gửi đến các đối tác của Trường tại Thái Lan để tham gia chương trình thực tập cuối khóa trong thời gian 4 tuần.

 

Đoàn sinh viên xuất phát tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

 

Đoàn sinh viên tại cửa khẩu Lao Bảo

 

Cụ thể, 27 sinh viên Khoa tiếng Anh và Quốc tế học tham gia thực tập tại Trường Đại học Buriram Rajabhat; 08 sinh viên Khoa Tiếng Anh tham gia thực tập tại Trường Đại học Ubon Ratchathan Rajabhat và 04 sinh viên tham gia thực tập tại Trường Đại học Naresuan.

 

 

Nhóm sinh viên thực tập tại Đại học Buriram trong buổi gặp đầu tiên tại Trường

 

 

Nhóm sinh viên thực tập tại Đại học Ubon Ratchathani trong buổi gặp đầu tiên tại Trường

 

 

Nhóm sinh viên thực tập tại Đại học Naresuan

 

Chương trình thực tập ở các Trường Đại học ở Thái Lan bao gồm chương trình thực tập sư phạm và thực tập ngôn ngữ, theo đó các sinh viên sẽ có thời gian kiến tập sư phạm, tham gia dự giờ, chuẩn bị bài giảng và thực hành giảng dạy; tham gia vào các chương trình giao lưu ngôn ngữ, văn hóa; tham gia chương trình học tập thực tế tại các địa phương và các hoạt động liên quan.  

 

 

Hình ảnh sinh viên tại cơ sở thực tập ở Thái Lan

 

Đây là năm đầu tiên sau thời kỳ dịch bệnh Trường mở lại hoạt động gửi sinh viên ra thực tập nước ngoài, dự kiến trong các năm tới sẽ mở rộng ra thêm nhiều đối tác ở các quốc gia khác, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa cho sinh viên, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.103
Tổng số lượt truy cập: 13.852.190